O mé osobě

Jmenuji se Radek Elkner a jsem narozený o půlnoci na sklonku ledna v Kyjově roku 1974. Tam v Kyjově uprostřed moravského Slovácka, pod buchlovskýma horama, kde teče říčka Kyjovka (Stupava), jež svým korytem v prastarém průsmyku rozděluje pohoří Chřibů a Ždánického lesa, jsem poprvé pohlédl na mrazivý svět. Momentálně žiji v Břestku u Buchlovic přímo pod lesy buchlovských hor. Nebudu se tu rozepisovat o svém dětství, životě ani zaměstnání, neboť v tom nevidím nic důležitého. Podstatné je to, čím je člověk teď a kam až se na své životní cestě do tohoto okamžiku dostal. Vždyť každý z nás stejně tak jako i já sám se prezentuje jen tím, co tvoří a co ze sebe vyzařuje. Proto i já teď nabízím každému jenom tu tvorbu, která je obsažena v podobě slov v mých knihách. Děje některých příběhů se odehrávají na území jihovýchodní Moravy, a proto jsou tyto povídky pro větší autentičnost napsány místním nářečím a dialektem. Hlavní postavy v těchto povídkách jsou smyšlené, nicméně příběhy jsou zaneseny do doby, která je z historického hlediska pravdivá. Vše je provázeno nezlomnou mocí příčiny a následku v mnoha případech spojených s podlehnutím pokušení a s následným zneužitím moci, jež posléze věstí jen zkázu a zmar. Tím je tak odkryta nepsaná Pravda, v níž je nakonec odhaleno to, že jen my sami si už po dlouhé věky řídíme směr pomyslných i skutečných cest, jimiž se ubíráme, a jež tak ovlivňují naše životy a osud. Nechť tedy každému, kdo bude tyto příběhy plné ukrytých symbolů, tajemna a ponaučení číst, přinesou tyto knihy do života něco, co ho posune dál k jeho životnímu cíli, i kdyby to měl být jen určitý pocit uvědomění, který čtení těchto knih vyvolá…

Všem těm, kterým věnuji určité povídky, děkuji za jejich podporu, neboť pro mě byli inspirací i hnací silou při mém psaní.